Art. 24/4.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 6, 4°, i):

beschikken over degelijke procedures om het examen, vermeld in artikel 43/7, §1, te organiseren;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriėle wetenschappen of een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over brandbeveiligingsapparatuur;
b) minstens twee leden van de examenjury zijn specialisten in de materie over brandbeveiligingsapparatuur;
c) minstens een van de leden van de examenjury is extern aan het opleidingscentrum en actief in de brandbeveiligingsapparatuursector.