Art. 25/4.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b):

minstens één erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°, in dienst hebben;
voldoende erkende koeltechnici als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°, in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen;
het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende koeltechnicus, vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°;
met goed gevolg gekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 14°, waarbij de voorwaarden, vermeld in punt 1° tot en met 3°, nagegaan worden.