Art. 25/5.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 7°, c):

minstens één erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 8°, in dienst hebben;
voldoende erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 8°, in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen;
het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 8°.