Bijlage 2quinquies. Kaart met de dieptecriteria voor rubriek 55.1

Op de kaart die u kunt consulteren via http://dov.vlaanderen.be, duidt u de plaats van de boring aan. De waarde die u krijgt, is een criterium voor de indeling in rubriek 55.1.