DEFINITIES BODEM

1 bodem: de bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak. De bodem bestaat uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen;

2 ondergrond: het gedeelte van de aardkorst dat onder de bodem ligt.