Afdeling III.
De vergoeding van schade


Art. 63/25.

§ 1

Met behoud van de toepassing van artikel 35 is de houder of laatste houder van een opsporingsof winningsvergunning voor aardwarmte van rechtswege verplicht elke schade te vergoeden die veroorzaakt werd door de activiteit waarop de vergunning betrekking heeft.

§ 2

De vrederechter is bevoegd om het bedrag van de schadevergoeding vast te stellen, ongeacht de hoogte van het bedrag.