Rubriek 1.
Aardolie of aardolieproducten

rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
coŲr-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
1. Aardolie of aardolieproducten†††
1.1. Niet in rubriek 20.1.2 begrepen inrichtingen voor de verwerking van aardolie of aardolieproducten (voor het raffineren van aardolie: zie rubriek 20.1.2) 1 M A P B
1.2.

opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen van meer dan 5000 kg
uitzondering:

de tijdelijke opslag op een bouwplaats is niet ingedeeld.
2 A
1.3. commerciŽle winning van aardolie als de gewonnen hoeveelheid meer dan 500 ton aardolie per dag bedraagt 1 E,N A P B
1.4. inrichtingen voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met een opslagcapaciteit van 100.000 ton of meer 1 A P B
1.5. winning van andere vloeibare koolwaterstoffen dan de vloeibare koolwaterstoffen, vermeld in 1.3, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2į, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond 1 E,N A P B