Rubriek 20.1.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
20.1. energie-industrie (zie ook rubriek 6)
20.1.1. de productie van cokes 1 E,G,M,X,Yk A P R B,S
20.1.2.

het raffineren van aardolie

(Zie ook rubriek 1.1.)
1 E,M,X,Yk A P R B,S
20.1.3. het vergassen of vloeibaar maken van:
a) steenkool 1 E,M,X A P R B,S
b) andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of meer 1 E,M,X A P R B,S
20.1.4. Inrichtingen voor het produceren van vaste brandstoffen:
20.1.4.1. industrieel briketteren van steenkool en bruinkool met een jaarcapaciteit van:
1 1000 ton tot en met 10.000 ton 2 A
2 meer dan 10.000 ton 1 B B
20.1.4.2. steenkoolwalserijen met een capaciteit van 1 ton per uur of meer 1 A R B
20.1.4.3. inrichtingen voor de fabricage van steenkoolproducten en vaste rookvrije brandstof 1 A R B
20.1.5. inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie met een elektrisch vermogen van:
1 300 kW tot en met 500 kW 3
2 meer dan 500 kW tot en met 5000 kW 2
3 meer dan 5000 kW 1 E B
20.1.6. Inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie
1 met een elektrisch vermogen van:
a) 300 kW tot en met 500 kW 3
b) meer dan 500 kW tot en met 1.500 kW 2
c) meer dan 1500 kW 1 E B
2 als de activiteit betrekking heeft op
a) 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied 1 E B
b) 20 windturbines of meer 1 E B