Rubriek 16.3.
rubriek
omschrijving
 
klasse opmer-
kingen
coör-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
16.3.

Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen – ontspannen):

 

Uitzondering:

luchtcompressoren tijdelijk ingezet bij wegenis-, bouw- en sloopactiviteiten zijn niet ingedeeld;

           
  Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2–equivalent   1          
  Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:            
    a) 5 kW tot en met 200 kW 3          
    b) meer dan 200 kW 2 T        
  Pompstations die horen bij pijpleidingen voor het vervoer van koolstofdioxidestromen voor geologische opslag   1  N,Yk