Rubriek 53.6.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.6. boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinningen die gebruikt worden voor thermische energieopslag in watervoerende lagen, met inbegrip van terugpompingen, met een opgepompt debiet van:
1 minder dan 30.000 m3/jaar 2 W N
2 ten minste 30.000 m3/jaar 1 W N