Rubriek 53.12.
rubriek
omschrijving
klasse opmer-
kingen
cor-
dinator
audit jaar-
verslag
VLAREBO
53.12. boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning met inbegrip van terugpompingen van belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag voor ondergrondse beluchting, waarbij:
1 het totale netto opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 30.000 m per jaar 2 W N
2 het totale netto opgepompte debiet groter is dan 30.000 m per jaar 1 W N