Art. 32.

De landbouwer kan aan de Vlaamse Regering de herziening vragen van de berekening van de toegewezen nutriŽntenemissierechten en kan bij de Vlaamse Regering beroep aantekenen tegen alle beslissingen van de Mestbank inzake de nutriŽntenemissierechten en de tijdelijke nutriŽntenemissierechten.


De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot dit artikel.