Art. 37.

De Mestbank annuleert de nutriŽntenemissierechten-MVW in de volgende gevallen :

  1. indien blijkt dat de mestverwerking niet gebeurt;
  2. indien nutriŽntenemissierechten of nutriŽntenemissierechten-MVW werden overgedragen, tenzij die overdracht deel uitmaakt van een bedrijfsovername van het volledige bedrijf.
  3. op vraag van de landbouwer in kwestie. De mestverwerkingsplicht met betrekking tot de nutriŽntenemissierechten-MVW blijft gelden tot op het ogenblik dat de annulatie van de nutriŽntenemissierechten-MVW ingaat. De Vlaamse Regering kan nadere regels stellen.