Art. 38. De Vlaamse Regering kan in bepaalde VHA-zones of delen ervan in functie van de waterkwaliteit de verbodsbepalingen betreffende het op of in de bodem brengen van meststoffen verstrengen.