Art. 39. De Vlaamse Regering kan vaststellen dat ingeval van overname van nutriŽn tenemissierechten die betrekking hebben op bepaalde diersoorten de omzetting naar andere door de Vlaamse Regering te bepalen diersoorten niet mogelijk is.