Art. 40. De Vlaamse Regering kan een regeling voor het opkopen van nutriŽntenemissierechten vaststellen. Het opkopen van nutriŽntenemissierechten kan gebiedsgericht in functie van milieuresultaten plaatsvinden.