Art. 4/2.

[...]

Deze invoeging is vernietigd door het AGrwH nr. 34/2020 van 05/03/2020 met handhaving van de gevolgen ""tot het aannemen, door de wetgever, van een nieuwe wet die is voorafgegaan door de vereiste milieueffectbeoordeling en passende beoordeling, met inspraak van het publiek en een grensoverschrijdende raadpleging, en uiterlijk tot en met 31 december 2022".