Art. 43.

Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering, overeenkomstig de Europese regels inzake staatssteun, stimulerende maatregelen nemen betreffende :

 1. de uitbouw en de werking van mestverwerkingsinstallaties;
 2. de vergroting van de mestopslagcapaciteit;
 3. de uitbouw van de mestbewerking;
 4. de opslag van drainwater in de tuinbouw;
 5. het ondersteunen van waterkwaliteitsgroepen;
 6. de opleiding, vorming en begeleiding van landen tuinbouwers om de toepassing van de codes van goede landbouwpraktijken te bevorderen;
 7. het wetenschappelijk onderzoek betreffende :
  1. de mestbewerking en de mestverwerking;
  2. de oordeelkundige bemesting;
  3. de relatie bemesting-bodem-oppervlaktewa ter en grondwater;
  4. de uitscheiding van nutriŽnten door de dier soorten, vermeld in artikel 27;
 8. het laten uitvoeren van bodem- en mestanalyses;
 9. het vragen en opvolgen van bemestingsadviezen;
 10. het gebruik van dierlijke mest.