Art. 63/20.
De Vlaamse Regering beoordeelt een aanvraag tot afstand van een vergunning.