Art. 63/24.
Voor een opsporings- of winningsvergunning voor aardwarmte is artikel 32 van overeenkomstige toepassing.