Code van goede praktijk archeologie
Ministerieel besluit van 16 december 2016 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Bijlage

[...]