Art. 3.1.4/4.
De organen van de VREG zijn de raad van bestuur en de algemeen directeur.