M.B. technische vereisten energiepremies
Ministerieel besluit van 10 november 2016 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010

Hoofdstuk 1.


Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 4.
[...]

Art. 5.
[...]

Art. 6.
[...]

Art. 7.
[...]

Art. 8.
[...]

Art. 9.
[...]

Hoofdstuk 2.


Art. 10.
[...]

Hoofdstuk 3.


Art. 11.
[...]

Art. 12.
[...]

Art. 13.
[...]

Bijlage I.

[...]

Bijlage II.

[...]