Art. 5.1.4.
De netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] mogen de gegevens waarover ze voor de uitoefening van hun taken, vermeld in [artikel†4.1.6 of artikel†4/1.1.1], beschikken, of de gegevens die voor hen hiertoe toegankelijk zijn of worden gemaakt door [het VEKA], de VREG, de toegangshouders en leveranciers of gegevens uit [het Rijksregister, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid] of de Kruispuntbank voor de Ondernemingen, gebruiken om energiefraude te detecteren en vast te stellen via technieken als datamining of profilering.
De netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] die gebruikmaken van technieken als datamining of profilering om energiefraude te detecteren en vast te stellen hanteren proportionele en relevante criteria, die periodiek kunnen variŽren, en die ervoor zorgen dat de te verwerken persoonsgegevens zo beperkt mogelijk maar tegelijk relevant zijn om fraudetypologieŽn te detecteren. De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen met betrekking tot de te hanteren criteria.
Elke partij die data aanlevert hiervoor blijft verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de betreffende data. De netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] zijn verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van het gebruik van de gegevens voor het detecteren en vaststellen van energiefraude. Zij stellen hierover een intern rapport op, volgen de risico's van de techniek van datamining continu op, waken over hun zorgvuldigheidsplicht om kwaliteitsvolle analyses van persoonsgegevens te verrichten, evalueren continu de gebruikte dataminingmethode en passen ze indien nodig aan.
De Vlaamse Regering vaardigt nadere regels uit met betrekking tot het gebruik van de gegevens die voortkomen uit technieken als datamining of profilering, om de transparantie ten aanzien van de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te garanderen en misbruik van deze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Minstens bevatten deze regels richtlijnen op vlak van de verantwoordelijkheid van de verschillende leveranciers van data en van de netbeheerders [en de warmte- of koudenetbeheerders] inzake dataverwerking, op vlak van de aard van deze verwerking, de categorieŽn verwerkte gegevens en de bewaring van de gegevens.