Art. 32/2.
Het Jachtfonds is een begrotingsfonds als vermeld in [artikel 15, § 2, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019]. Het wordt gespijsd door:
de prijs van de jachtverloven en jachtvergunningen;
de opbrengst van de inschrijvingsgelden voor het jachtexamen.