Art. 38/1.

In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015 wordt aan afdeling 2, ingevoegd bij artikel 32, een onderafdeling 4 toegevoegd, die luidt als volgt:


“Onderafdeling 4. — Verbalisanten ruimtelijke ordening”.