Art. 70/2.

In titel VI, hoofdstuk III, van dezelfde codex, wordt in afdeling 2, ingevoegd bij artikel 61, een onderafdeling 3/1 ingevoegd, die luidt als volgt:


“Onderafdeling 3/1. — Bemiddeling”.