Afdeling IV.
Beoordeling van de conformiteit van bodemonderzoeken


Art. 46bis.

Binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van het verslag van een oriŽnterend bodemonderzoek, een beschrijvend bodemonderzoek, een oriŽnterend en beschrijvend bodemonderzoek of siteonderzoek kan de OVAM beoordelen of het betreffende bodemonderzoek conform de overeenstemmende standaardprocedure is uitgevoerd. Als de OVAM de conformiteit van het bodemonderzoek beoordeelt, brengt ze de opdrachtgever van het bodemonderzoek op de hoogte van haar beslissing binnen de voormelde termijn van zestig dagen.

Alle belanghebbenden kunnen tegen de beslissing van de OVAM, vermeld in het eerste lid, beroep indienen bij de Vlaamse Regering conform artikel 153 tot en met 155.