Art. 3.
Voor de toepassing van dit decreet worden volgende categorieėn als categorieėn van kleinhandelsactiviteiten beschouwd:
verkoop van voeding;
verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
verkoop van andere producten.