Art. 5.
De Vlaamse Regering kan in uitvoering van de doelstellingen, vermeld in artikelá4, een Vlaams beleidskader integraal handelsvestigingsbeleid vaststellen. Zij maakt dit beleidskader bekend.
Zij wint hierbij het advies in van het ComitÚ voor Kleinhandel, vermeld in artikelá8.