Art. 8.
Het Comité voor Kleinhandel bestaat uit:
vier vertegenwoordigers van de Vlaamse administratie, waaronder een vertegenwoordiger van de bevoegde administratie die de vergaderingen voorzit;
een vertegenwoordiger van representatieve verbruikersorganisaties;
vier vertegenwoordigers van representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen omtrent de samenstelling en de werking van het Comité voor Kleinhandel.