Art. 9.
Het ComitÚ voor Kleinhandel kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot een integraal handelsvestigingsbeleid, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering.
Provincies of gemeenten kunnen aan het ComitÚ voor Kleinhandel advies vragen over de aangelegenheden, vermeld in artikelá6.