Art. 11.
Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten:
1░
kleinhandelsactiviteiten uitvoeren in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400ám2 in een nieuw op te richten, niet van vergunning vrijgestelde constructie;
2░
kleinhandelsactiviteiten uitvoeren in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400ám2 in een bestaand, vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies als de handelsactiviteiten uitgevoerd worden:
a)
gedurende meer dan honderdtachtig dagen per jaar in geval de handelsactiviteiten verenigbaar zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
b)
gedurende meer dan negentig dagen per jaar in alle andere gevallen;
op voorwaarde dat de kleinhandelsactiviteiten in overeenstemming zijn met de uitdrukkelijke voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
3░
een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel uitbreiden als hierdoor de totale netto handelsoppervlakte:
a)
meer dan 300ám2 groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte, of;
b)
meer dan 20 percent groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte;
4░
kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegen waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400ám2 bedraagt;
5░
een belangrijke wijziging van de categorieŰn van kleinhandelsactiviteiten, vermeld in artikelá3, doorvoeren in een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400ám2.
Onder belangrijke wijziging van de categorieŰn van kleinhandelsactiviteiten, vermeld in het eerste lid, 5░, wordt begrepen een wijziging waarbij een categorie van kleinhandelsactiviteiten het vergunde aantal vierkante meter netto handelsoppervlakte overschrijdt met minstens een van volgende oppervlakten:
1░
met 10 procent van de totale vergunde netto handelsoppervlakte;
2░
met 300 vierkante meter.
De vergunning legt het aantal vierkante meter van de totale netto handelsoppervlakte per categorie van kleinhandelsactiviteiten vast.