Art. 31.
In artikel 2.3.2 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in paragraaf 1 wordt tussen het vierde en vijfde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
in paragraaf 2 wordt tussen het zesde en zevende lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)