Art. 34.
In artikelá2 van het decreet van 25áapril 2014 betreffende de omgevingsvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
in het eerste lid wordt puntá8░ vervangen door wat volgt:
(...)
2░
het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
(...)