Art. 35.
In artikel 3 van hetzelfde decreet worden het eerste en het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)