Art. 37.
In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)