Art. 40.
In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
(...)