Art. 43.
Aan artikelá53 van hetzelfde decreet wordt een puntá7░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)