Art. 44.
Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 57/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)