Art. 46.
Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 73/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)