Art. 48.
In artikel 99 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
tussen paragraaf 2 en paragraaf 3 wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
(...)