Art. 50.
Artikel 106 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
(...)