Art. 57.
De bevelen tot onderbreking die werden opgelegd vˇˇr de datum van inwerkingtreding van artikelá23 van dit decreet worden van rechtswege beschouwd als een stakingsbevel zoals voorzien in artikelá23 wanneer de feiten nog bestuurlijk beboet kunnen worden als vermeld in artikelá18.