Art. 59.
Dit decreet treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van:
artikel 10, § 1. Deze paragraaf treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum, en ten vroegste op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan de bepalingen in artikel 2.3.1 en 2.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd door artikelen 30 en 31 van dit decreet;
hoofdstukken 4 en 6. Deze hoofdstukken treden in werking op [een door de Vlaamse Regering per artikel vast te stellen datum];
hoofdstukken 7 en 8. Deze hoofdstukken treden in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel vast te stellen datum;
[...]