Art. 1.1.1. Deze codex regelt een gewestaangelegenheid.