Art. 2.2.13. De deputatie neemt de nodige maatregelen voor de opmaak van de scopingnota.