Art. 2.2.19. Het college van burgemeester en schepenen neemt de nodige maatregelen voor de opmaak van de scopingnota.