[Afdeling 3.
Decreet betreffende complexe projecten (ing. Decr. 25 april 2014, art. 55, I: 1 maart 2015)]


Art. 2.6.20. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van overeenkomstige toepassing op bestemmingswijzigingen die worden doorgevoerd in een projectbesluit.