Subsectie 2.
Bijzonderheden inzake zorgwonen

Art. 4.2.4. ß 1. De verwezenlijking van een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de creatie van een vorm van zorgwonen is meldingsplichtig op voorwaarde dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het bestaande bouwvolume van de woning.

Het beŽindigen van de zorgsituatie, vermeld in artikel 4.1.1, 18į, d), is eveneens meldingsplichtig.

ß 2. Indien een bestaande zorgwoning, na het beŽindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande omgevingsvergunning voor het opsplitsen van een woning vereist.